← click/tap MENU

F2   F1
1 1/ 1(水)- 1/10(金)休廊 1       休廊
1/11(土)- 1/24(金)萌月のアート展   1/11(土) - 1/24(金) 萌月のアート展
            
1/27(月)- 2/ 8(土)鈴木淳夫 展 1/27(月) - 2/ 8(土) 鈴木淳夫 展
2    2      
2/10(月)- 2/22(土)松山広視 展   2/10(月) - 2/22(土) Gallery's Collection
            
2/24(月)- 3/ 1(土)yamoci 2014-2015 a/w 2/24(月) - 3/ 8(土) Gallery's Collection
3 3/ 3(月)- 3/ 8(土) Gallery's Collection 3      
3/10(月)- 3/22(土)松井憲作 展   3/10(月) - 3/22(土) 中崎彰子 展
            
3/24(月)- 3/29(土)HiroKalor2014 3/24(月) - 4/ 5(土) Gallery's Collection
4 3/31(月)- 4/ 5(土)野上まちこ  展 4      
4/ 7(月)- 4/19(土) Gallery's Collection   4/ 7(月) - 4/19(土) かめろう 展
            
4/21(月)- 4/26(土) Gallery's Collection 4/21(月) - 4/26(土) Gallery's Collection
5 4/28(月)- 5/ 3(土)休廊 5 4/28(月) - 5/ 3(土) 休廊
5/ 5(月)- 5/17(土)伊藤壽美  展   5/ 5(月) - 5/17(土) Gallery's Collection
   
5/19(月)- 5/24(土) Gallery's Collection 5/19(月) - 5/31(土) Gallery's Collection
5/26(月)- 5/31(土)        
6 6/ 2(月)- 6/ 7(土)Gallery's Collection 6 6/ 2(月) - 6/14(土) 清野祥一 展
6/ 9(月)- 6/14(土)MATHEW NEO        
6/16(月)- 6/28(土)Gallery's Collection 6/16(月) - 6/28(土) Gallery's Collection
           
7 6/30(月)- 7/ 5(土)鈴木康泰 展 7 6/30(月) - 7/12(土) 近藤晃弘 展
7/ 7(月)- 7/12(土)Gallery's Collection        
7/14(月)- 7/26(土)可知井英敬 展 7/14(月) - 7/26(土) Gallery's Collection
            
8 7/28(月)- 8/ 2(土)Gallery's Collection 8 7/28(月) - 8/ 9(土) 高田吉朗 展
  8/ 4(月) 8/ 9(土) yamoci        
8/10(月)- 8/16(土)休廊 8/10(月) - 8/16(土) 休廊
8/18(月)- 8/30(土)伊藤 正 展 8/18(月) - 8/30(土) 奥野 穂  展
9 9/ 1(月)- 9/13(土)長月〜神無月 9 9/ 1(月) - 9/13(土) 長月〜神無月
9/15(月)- 9/20(土) (メンテナンス) 9/15(月) - 9/20(土) (メンテナンス)
9/22(月)-1004(土)長月〜神無月 9/22(月) - 1004(土) 長月〜神無月
           
101006(月)-1018(土)一右衛門  展 10 1006(月) - 1018(土) 古川 清 展
            
1020(月)-1101(土)石浜寿根  展 1020(月) - 1101(土) 山本莞二  展
            
111103(月)-1108(土)オーデア 11 1103(月) - 1115(土) 小谷浩士 展
1110(月)-1115(土)Gallery's Collection        
1117(月)-1122(土)八田洋子 展 1117(月) - 1129(土) 笹子恭男 展
1124(月)-1206(土) Gallery's Collection        
12 -  12 1201(月) - 1213(土) 加藤謙司 展
1208(月)-1213(土) 近藤正美 展        
1215(月)-1227(土)高木英雄 展 1215(月) - 1227(土) 高木英雄 展
            
F2
1 1/ 1(wed)- 1/10(Fri)-
1/11(sat)- 1/24(Fri)January
     
1/27(mon)- 2/ 8(sat)SUZUKI,Atsuo
2    
2/10(mon)- 2/22(sat)MATSUYAMA,Hiroshi
     
2/24(mon)- 3/ 1(sat)yamoci 2014-2015 a/w
3 3/ 3(mon)- 3/ 8(sat)Gallery's Collection
3/10(mon)- 3/22(sat)MATSUI,Kensaku
     
3/24(mon)- 3/29(sat)HiroKalor2014
4 3/31(mon)- 4/ 5(sat)NOGAMI,Machiko
4/ 7(mon)- 4/19(sat)Gallery's Collection
     
4/21(mon)- 4/26(sat)Gallery's Collection
5 4/28(mon)- 5/ 3(sat) -
5/ 5(mon)- 5/17(sat)ITOH,Kazumi
5/19(mon)- 5/24(sat)Gallery's Collection
5/26(mon)- 5/31(sat)Gallery's Collection
6 6/ 2(mon)- 6/ 7(sat)Gallery's Collection
6/ 9(mon)- 6/14(sat)MATHEW NEO
6/16(mon)- 6/28(sat)Gallery's Collection
 -  
7 6/30(mon)- 7/ 5(sat)SUZUKI,Yasuhiro
7/ 7(mon)- 7/12(sat)Gallery's Collection
7/14(mon)- 7/26(sat)KACHII,Hidetaka
     
8 7/28(mon)- 8/ 9(sat)Gallery's Collection
 8/ 4(月) 8/ 9(土)yamoci
8/10(mon)- 8/16(sat)-
8/18(mon)- 8/30(sat)ITO,Tadashi
9 9/ 1(mon)- 9/13(sat) Gallery's Collection
9/15(mon)- 9/20(sat) (mentenace)
9/22(mon)-1004(sat)Gallery's Collection
    
101006(mon)-1018(sat)WANEMON
     
1020(mon)-1101(sat)ISHIHAMA,Toshine
     
111103(mon)-1108(sat)OO-DEA
1110(mon)-1115(sat)
1117(mon)-1122(sat)HATTA,Yoko
1124(mon)-1129(sat) Gallery's Collection
121201(mon)-1206(sat) 
1208(mon)-1213(sat) KONDO, Masami
1215(mon)-1227(sat)TAKAGI,Hideo
     
F1
     
1 1/11(sat)- 1/24(Fri)January
     
1/27(mon)- 2/ 8(sat)SUZUKI,Atsuo
     
2 2/10(mon)- 2/22(sat)Gallery's Collection
     
2/24(mon)- 3/ 8(sat)Gallery's Collection
     
3 3/10(mon)- 3/22(sat)NAKASAKI,Akiko
     
3/24(mon)- 4/ 5(sat)Gallery's Collection
     
4 4/ 7(mon)- 4/19(sat)KAMERO
     
4/21(mon)- 4/26(sat)Gallery's Collection
4/28(mon)- 5/ 3(sat) -
5 5/ 5(mon)- 5/10(sat)Gallery's Collection
5/19(mon)- 5/31(sat)Gallery's Collection
     
6 6/ 2(mon)- 6/14(sat)SEINO,Shoichi
     
6/16(mon)- 6/28(sat)Gallery's Collection
     
7 6/30(mon)- 7/12(sat)KONDO,Akihiro
     
7/14(mon)- 7/26(sat)Gallery's Collection
     
8 7/28(mon)- 8/ 9(sat) TAKADA,Yoshiro
     
8/10(mon)- 8/16(sat)-
8/18(mon)- 8/30(sat)OKUNO,Minoru
9 9/ 1(mon)- 9/13(sat)Gallery's Collection
9/15(mon)- 9/20(sat)(mentenace)
9/22(mon)-1004(sat)Gallery's Collection
     
101006(mon)-1018(sat) FURUKAWA, Kiyoshi
     
1020(mon)-1101(sat)YAMAMOTO,Kanji
     
111103(mon)-1115(sat)KOTANI,Hiroshi
     
1117(mon)-1129(sat) SASAGO, Yasuo
     
121201(mon)-1213(sat)KATO,Kenji
     
1215(mon)-1227(sat)TAKAGI,Hideo