← click/tap MENU

Space White Space Gray
1 0101(火)-0111(金) 冬期休廊 0101(火)-0111(金) 冬期休廊
         
  0112(土)-0125(金) 萌月のアート2013年 0112(土)-0125(金) 萌月のアート2013年
         
2 0128(月)-0215(金) 鈴木淳夫 展 0128(月)-0215(金) 鈴木淳夫 展
         
  0218(月)-0302(土) 松山広視 展 0218(月)-0223(土) Gallery's collection
      0225(月)-0302(土) yamoci 2013 A/W collection
3 0304(月)-0316(土) 松井憲作 展 0304(月)-0316(土) Gallery's collection
         
  0318(月)-0323(土) メンテナンス 0318(月)-0323(土) Gallery's collection
  0325(月)-0330(土) 大塚治明 展 0325(月)-0330(土) MATHEW NEO
4 0401(月)-0406(土) Gallery's Artists  0401(月)-0406(土) Gallery's Artists 
  0408(月)-0413(土) Gallery's Artists  0408(月)-0413(土) Gallery's Artists 
  0415(月)-0424(水) Gallery's Artists  0415(月)-0424(水) Gallery's Artists 
  0425(木)-0427(土) 春期休廊 0425(木)-0427(土) 春期休廊
5 0429(月)-0504(土) 春期休廊 0429(月)-0504(土) 春期休廊
  0506(月)-0518(土) 伊藤壽美 展 0506(月)-0518(土) Gallery's Artists 
         
  0520(月)-0525(土) HiroKalor2013 0520(月)-0601(土) Gallery's Artists 
  0527(月)-0601(土) 鈴木康泰 展    
6 0603(月)-0622(土) Gallery's Artists  0603(月)-0622(土) Gallery's Artists 
         
         
  0624(月)-0629(土) マークパルスフォード 展 0624(月)-0629(土) 常設
7 0701(月)-0713(土) 小谷浩士 展 0701(月)-0713(土) 清野祥一 展
         
  0715(月)-0727(土) 可知井英敬 展 0715(月)-0727(土) -
         
  0729(月)-0803(土) - 0729(月)-0810(土) 伊藤 正 展
8 0805(月)-0810(土) メンテナンス    
  0812(月)-0817(土) 夏期休廊 0812(月)-0817(土) 夏期休廊
  0819(月)-0822(水) 夏期休廊 0819(月)-0822(水) 夏期休廊
F2 F1
  0822(木)-0824(土) KOZUKA - GRAND OPEN FAIR - 0822(木)-0824(土) KOZUKA - GRAND OPEN FAIR -
  0826(月)-0907(土) 今岡祐介 展 0826(月)-0907(土) 奥野 穂 展
9        
  0909(月)-0921(土) 井上雅夫 展 0909(月)-0914(土) yamoci 2014 S/S collection
      0916(月)-0921(土) Gallery's Artists
  0923(月)-1005(土) 小塚康成 展 0923(月)-1005(土) 三浦篤正 展
10        
  1007(月)-1019(土) 一右衛門 展 1007(月)-1019(土) 古川 清 展
         
  1021(月)-1026(土) OO-DEA 1021(月)-1026(土) 常設
11 1028(月)-1102(土) メンテナンス 1028(月)-1102(土) メンテナンス
  1104(月)-1109(土) 笹子恭男 展 1104(月)-1116(土) 田中恒光 展
  1111(月)-1116(土) 笹子 恵 展    
  1118(月)-1130(土) 山本莞二 展 1118(月)-1130(土) 石浜寿根 展
         
12 1202(月)-1207(土) 常設 1202(月)-1214(土) 亀谷光路 展
  1209(月)-1214(土) 近藤正美 展    
  1216(月)-1228(土) 高木英雄 展 1216(月)-1228(土) 高木英雄 展
         
Space White Space Gray
1 0101(Tue)-0111(Fri) (Winnter closed) 0101(Tue)-0111(Fri) (Winnter closed)
         
  0112(Sat)-0125(Fri) January2013 0112(Sat)-0125(Fri) January2013
         
2 0128(Mon)-0215(Fri) SUZUKI, Atsuo 0128(Mon)-0215(Fri) SUZUKI, Atsuo
         
  0218(Mon)-0302(Sat) MATSUYAMA, Hiroshi 0218(Mon)-0223(Sat) Gallery's collection
      0225(Mon)-0302(Sat) A/W yamoci collection
3 0304(Mon)-0316(Sat) MATSUI, Kensaku 0304(Mon)-0316(Sat) Gallery's collection
         
  0318(Mon)-0323(Sat) (Mentenance) 0318(Mon)-0323(Sat) Gallery's collection
  0325(Mon)-0330(Sat) OTSUKA, Haruaki 0325(Mon)-0330(Sat) MATHEW NEO
4 0401(Mon)-0406(Sat) Gallery's Artists  0401(Mon)-0406(Sat) Gallery's Artists 
  0408(Mon)-0413(Sat) Gallery's Artists  0408(Mon)-0413(Sat) Gallery's Artists 
  0415(Mon)-0420(Sat) Gallery's Artists  0415(Mon)-0420(Sat) Gallery's Artists 
  0425(Thu)-0427(Sat) (Spring closed) 0425(Thu)-0427(Sat) (Spring closed)
5 0429(Mon)-0504(Sat) (Spring closed) 0429(Mon)-0504(Sat) (Spring closed)
  0506(Mon)-0518(Sat) ITOH, Kazumi 0506(Mon)-0518(Sat) Gallery's Artists
         
  0520(Mon)-0525(Sat) HiroKalor2013 0520(Mon)-0601(Sat) -
  0527(Mon)-0601(Sat) SUZUKI, Yasuhiro    
6 0603(Mon)-0608(Sat) Gallery's Artists  0603(Mon)-0608(Sat) Gallery's Artists 
  0610(Mon)-0622(Sat) Gallery's Artists  0610(Mon)-0622(Sat) Gallery's Artists 
         
  0624(Mon)-0629(Sat) Mark PULSFORD 0624(Mon)-0629(Sat) Gallery's Artists
7 0701(Mon)-0713(Sat) KOTANI, Hiroshi 0701(Mon)-0713(Sat) SEINO, Shoichi
         
  0715(Mon)-0727(Sat) KACHII, Hidetaka 0715(Mon)-0727(Sat) -
         
  0729(Mon)-0803(Sat) - 0729(Mon)-0810(Sat) ITO, Tadashi
8 0805(Mon)-0810(Sat) -    
  0812(Mon)-0817(Sat) (Summer closed) 0812(Mon)-0817(Sat) (Summer closed)
  0819(Mon)-0824(Sat) (Summer closed) 0819(Mon)-0824(Sat) (Summer closed)
F2 F1
  0822(木)-0824(土) KOZUKA
- GRAND OPEN FAIR -
0822(木)-0824(土) KOZUKA
- GRAND OPEN FAIR -
  0826(Mon)-0907(Sat) IMAOKA, Yusuke 0826(Mon)-0907(Sat) OKUNO, Minoru
9        
  0909(Mon)-0921(Sat) INOUE, Masao 0909(Mon)-0914(Sat) yamoci 2014 S/S collection
      0915(Mon)-0921(Sat) Gallery's Artists
  0923(Mon)-1005(Sat) KOZUKA, Yasunari 0923(Mon)-1005(Sat) MIURA, Atsumasa
10        
  1007(Mon)-1019(Sat) WANEMON 1007(Mon)-1019(Sat) FURUKAWA, Kiyoshi
         
  1021(Mon)-1026(Sat) OO-DEA 1021(Mon)-1026(Sat) Gallery's Artists
11 1028(Mon)-1102(Sat) (Mentenance) 1028(Mon)-1102(Sat) (Mentenance)
  1104(Mon)-1109(Sat) SASAGO, Yasuo 1104(Mon)-1116(Sat) TANAKA, Tsunemitsu
  1111(Mon)-1116(Sat) SASAGO, Magumi    
  1118(Mon)-1130(Sat) YAMAMOTO, Kanji 1118(Mon)-1130(Sat) ISHIHAMA, Toshine
         
12 1202(Mon)-1207(Sat) - 1202(Mon)-1214(Sat) KAMEYA, Kozy
  1209(Mon)-1214(Sat) KONDO, Masami    
  1216(Mon)-1228(Sat) TAKAGI, Hideo 1216(Mon)-1228(Sat) TAKAGI, Hideo