Mizuho Matsunaga

 

Biography

 

1976.@Born in Aichi, Japan

2000.@Graduated from Metal Craft Course, Department of Craft, Industrial, and Interior Design,

Musashino Art University, Tokyo-Japan@ (B.A)

2002. Completed Postgraduate Studies in Sculpture Course, Major of Fine Arts,

@@@ Musashino Art University@ (M.A)

2002. Completed Curator License Course, Musashino Art University@ (License of Curator)

2005.@Completed Postgraduate Studies in Department of Fine Arts, Faculty of Art and Design,

@@@ Bandung Institute of Technology@ (M.A)

 

Exhibitions@@@

Solo Exhibition

2000.@ g A Flying Cheese Burger and A Snap in the Church h@ Pepperfs Loft Gallery, Tokyo

2001.@ g another story h@ Galleria Rasen, Tokyo

2005.@ g Imagined Countries h@ IF, Bandung

@@@@@ g The Sea of Shangrila h@ ROOM1, Bandung

 

Group Exhibition

1997.@ g Shoku-Yoku h@ Galleria Rasen, Tokyo

2000.@ gGraduation Works of MAU Major of Metal and Ceramic Craft Designh@ Spiral, Tokyo

2001.@ g Panic Chic Stripe h@ Musashino Art University, Tokyo

2003.@ g reply h <Festival Kesenian Yogyakarta XV>@ Societet Militer Taman Budaya, Yogyakarta

@@@@g Childhood Objects h@ Cemara 6 Gallery, Jakarta

@@@@g Interpellation h <CP Open Biennale 2003>@ National Gallery, Jakarta

2004.@ g Understanding The Languages h@ Sienna Rumah Gallery, Semarang

@@@@g 36 FLAMES h@ Bandung Center for New Media Arts, Bandung

@@@@ g BEYOND PANOPTICON –Art and Global Media Project 2004- h@ Electronic City, Bandung

@@@@ The 2nd IAPAO(International Association of Performance Art Organizer) Meeting:

@@@@ g Artefak (Property) h@ Gallery Kita, Bandung

@@@@ g Documentation h@ Gria Seni Popo Iskandar, Bandung

2005.@ g Jepangkarta+Yogyapan h@ Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta

 

Performance

1999.@ g About the Boundsh@ Zamami Island, Okinawa

2001.@ g Me for Yesterday, Me for Tomorrow h@ Fukuoka Asian Art Museum, Fukuoka

2003.@ g Where is my home? h / Group Performance g Launching h Organized by Performance Klab,

Cemeti Art Foundation, Yogyakarta

@@@

g SHANGLIRA h Opening performance at : g minus 0.3-three bed times stories- h

@@@@Gelaran Budaya, Yogyakarta

@@@ g Where is my home? h / g Give Me Your Identity h@ BaPAF#2(The 2nd Bandung Performance Art

@@@ Festival), Bandung

@@@@g EVERYTHING CONCLUDE TO THE SEA 4 – GOING TO THE HOME- h@Organized by

@@@ BaPAF#2, West Java Marine Festival, Garut

2004.@ g Dialogue of Human Temperature h <DJAMOE TJAP IKIP #2>@ University of Indonesia for

@@@@ Education, Bandung

@@@@g Picnic with MIZUHO h@ Bandung Institute of Technology, Bandung

@@@@ g Cultural Exchange Cooking –featuring Meong and Mizuho h <Memorial of Hendrawan Riyanto>

@@@@@ Bandung Institute of Technology, Bandung

2005.@ g Dialogue of Human Temperature -vol.2-h@ Indonesia Institute of Arts, Yogyakarta

 

Video Screening

2004.@ g The Love isc h Organized by VIDEO BABES, Bandung Center for New Media Arts, Bandung

2005@@g Rec it!h Organized by VIDEO BABES, Bandung Center for New Media Arts, Bandung

@@@ " Bandung Rendezvous " Organized by VIDEO BABES, Minikino, Bali@

@@@ g ARTCAMP h Organized by VIDEO BABES, Selasar Art Space, Bandung

@@@ g Urban Space h <CP Biennale 2005> Urban Cartography Project –vol.1- (Community: VIDEO

@@@@BABES), Kota Museum, Jakarta

@@ @ g Indonesian Video Art Screening Program @h <Electrofringe 2005>, PLAYHOUSE,

@@@@@@Newcastle(Australia)

@@@ g BEYOND PANOPTICON h@ KINOKI, Yogyakarta

2006.@ " Bandung Timeline 01-06 " Organized by VIDEOLAB, Bandung

 

Projects

2004.@ Collaborative Art Workshop g TANABATA h Work with Common Room and Jendela Ide, Bandung

 

@Published Artworks

·     TEPMO (Indonesia) : 22.Jul.2003 / 21.Sep.2003 / 25.Apr.2004

·     KOMPAS (Indonesia) : 9.Aug.2003,P.39 / 6.Sep.2003,P.37 / 10.Jul.2004,P.19

·     Jakarta Post (Indonesia) : 31.Aug.2003,P.20c..only photo

·     Asian Art News (Australia) : Vol.16.No. 6, 2003,P.47-49

·     DEWI (Indonesia) : 2003

·     SINAR HARAPAN (Indonesia) : 4.Sep.2003 / 30.Sep.2003

·     Suara Merdeka (Indonesia) : 14.Jan.2004 / 20.Jan.2004 /17.Apr.2005

·     RADER JOGJA (Indonesia) : 17.Apr.2005

·     Kedaulatan Rakyat (Indonesia) : 18.Apr.2005

 

Awards@

1999.@ The 3rd Hana no Sumika, Group of [Za] (Flower Base Competition),@ A Prize Winner

 

@Collections

·     VIDEO BABES (Bandung, Indonesia)

·     VIDEOLAB (Bandung, Indonesia)

·     Private Collection (Bandung, Indonesia)