Gallery's Atists Exhibition
18-28 July, 2007

清野祥一 SEINO Shoichi
小谷浩士 KOTANI Hiroshi
三浦篤正 MIURA Atsumasa
鈴木淳夫 SUZUKI Atsuo
大竹 司 OHTAKE Tsukasa
小川信治 OGAWA Shinji
椿 昇 TSUBAKI Noboru
奈良美智 NARA Yoshitomo
etc..